Με τον όρο Κιρσοκήλη ονομάζουμε την παθολογική διάταση των φλεβών του σπερματικού τόνου ο οποίος περιέχει όλα τα αγγεία και νεύρα του όρχι. Είναι με πιο απλά λόγια κιρσοί του δικτύου των ορχικών φλεβών οι βαλβίδες των οποίων ανεπαρκούν . Απαντάται με μεγαλύτερη συχνότητα στην Αριστερή πλευρά, μπορεί όμως να εμφανιστεί και αμφοτερόπλευρα.

Η συχνότητά της κιρσοκήλης στον γενικό πληθυσμό κυμαίνεται γύρω στο 15% ενώ στους άνδρες με προβλήματα γονιμότητας το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 35%. Η διάγνωσή της γίνεται με υπερηχογράφημα του οσχέου ( triplex) και κλινική εξέταση.

Τα προβλήματα που δυνητικά μπορεί να προκαλέσει η κιρσοκήλη είναι κυρίως:

  1. Χρόνιο, ήπιο σχετικά πόνο ή αίσθημα βάρους στους όρχεις,
  2. Διαταραχές της ποιότητας και ποσότητας των σπερματοζωαρίων,
  3. Διαταραχή στην ομαλή ανάπτυξη του όρχι και κατά συνέπεια ατροφία του όρχι .

Από διάφορες μελέτες έχει επίσης βρεθεί ότι η κιρσοκήλη μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των κυττάρων Leydig του όρχεος τα οποία είναι υπεύθυνα για την παραγωγή της κύριας ανδρικής ορμόνης, της τεστοστερόνης.
Σε περίπτωση που τεθεί η διάγνωση της Κιρσοκήλης σε αναπαραγωγική ηλικία και ο ασθενής ενδιαφέρεται για τη γονιμότητά του, συστήνουμε τη διενέργεια σπερμοδιαγράμματος το οποίο γίνεται σε εξειδικευμένο μικροβιολογικό εργαστήριο.
Το ερώτημα που τίθεται αυτόματα είναι πότε πρέπει η κιρσοκήλη να θεραπεύεται και πια είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η κιρσοκήλη δεν δημιουργεί απολύτως κανένα πρόβλημα οπότε δεν συνιστάται θεραπεία. Η απλή παρακολούθηση με υπερηχογράφημα είναι ορισμένες φορές ενδεδειγμένη για να βεβαιωθούμε ότι το μέγεθος του όρχεος δεν μειώνεται, ιδιαίτερα κατά την εφηβεία.
Η θεραπεία της κιρσοκήλης ενδείκνυται στις περιπτώσεις όπου αυτή προκαλεί χρόνιο πόνο, ατροφία του όρχι, και όταν προκαλεί διαταραχές στην φυσιολογική σπερματογένεση. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι θεραπείας της κιρσοκήλης οι οποίες κατά βάση εξαρτώνται από την εξειδίκευση και εμπειρία του ειδικού.
Από τις διάφορες χειρουργικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα η απολίνωση του φλεβικού πλέγματος υπό μεγέθυνση με τη χρήση μικροσκοπίου παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας και τα χαμηλότερα ποσοστά επιπλοκών σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χειρουργικές μεθόδους. Αυτό οφείλεται στην διατήρηση όλων των ζωτικών ανατομικών στοιχείων όπως αρτηρίες και λεμφαγγεία τα οποία είναι διακριτά με τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου.
Μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων συγκαταλέγονται η πολύ μικρή χειρουργική τομή με προφανές αισθητικό αποτέλεσμα, η ανάγκη για νοσηλεία μετά την επέμβαση μόλις για λίγες ώρες, και ο ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος.
Αυτή τη μέθοδο έχω προσωπικά εξασκήσει για πάνω από 14 χρόνια έχοντας συνολικά χειρουργήσει πάνω από 150 ασθενείς , και είναι η μέθοδος που σήμερα εφαρμόζω με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας στους ασθενείς μου.

 κιρσοκήλη