Ο κωλικός Νεφρού είναι ένας ξαφνικός, οξύς, πολύ έντονος πόνος που εντοπίζεται στη Νεφρική χώρα και οφείλεται σε ξαφνική απόφραξη του Νεφρού. Ο πόνος πολλές φορές μπορεί να αντανακλά στη δεξιά ή αριστερή πλάγια κοιλιακή χώρα και να συνεχίζει κατά μήκος της βουβωνικής περιοχής φτάνοντας πολλές φορές μέχρι τον όρχι.
Συνήθως συνοδεύεται από τάση για έμετο ή έμετο ενώ μπορεί να συνυπάρχει και αιματουρία. Ο πάσχων από Κωλικό Νεφρού αδυνατεί να βρει μια θέση ανακούφισης και είτε αλλάζει συνεχώς θέση στο κρεβάτι, είτε περπατά συνεχώς πάνω κάτω.
Η διάρκεια του κωλικού Νεφρού κυμαίνεται από λίγα λεπτά μέχρι πάνω από μία ώρα αν δεν ληφθεί η κατάλληλη αγωγή.
Η συνηθέστερη αιτία οξείας απόφραξης είναι μια πέτρα που βρίσκεται σε κάποιο σημείο του ουρητήρα. Γενικά, οι πέτρες των Νεφρών δεν προκαλούν πόνο όσο βρίσκονται εντός του πυελοκαλυκικού συστήματος του Νεφρού. Μόλις όμως μία πέτρα περάσει μέσα στον ουρητήρα ( το σωληνάκι που συνδέει το Νεφρό με την Κύστη) τότε μπορεί να δημιουργήσει απόφραξη και Κωλικό Νεφρού.
Σπανιότερη αιτία ξαφνικής απόφραξης του Νεφρού, και κατά συνέπεια πρόκλησης Κωλικού Νεφρού είναι ένας θρόμβος αίματος σε ασθενείς με σοβαρή αιματουρία.
Η αντιμετώπιση του Κωλικού Νεφρού γίνεται πρωτίστως με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα τα οποία είναι προτιμότερο να χορηγούνται με ενδομυϊκή ένεση ή σε μορφή υπόθετου για γρήγορη δράση, ενώ μπορεί ταυτόχρονα να χορηγηθούν και αντιεμετικά φάρμακα. Με τη χορήγηση των φαρμάκων αυτών ο Κωλικός συνήθως υφίεται εντός 20 λεπτών.

Ο Κωλικός Νεφρού πρέπει πάντα να διερευνάται όσον αφορά την αιτιολογία του. Παρ’όλο που στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπεύθυνη για τον κωλικό είναι κάποια πέτρα, είναι απαραίτητες οι ακτινολογικές διαγνωστικές εξετάσεις ( απλή ακτινογραφία, υπερηχογράφημα, αξονική ) για την ασφαλή διάγνωση.