Η Σημασία του λόγου ελεύθερο (free) προς ολικό (total) P.S.A. (F/T PSA),στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη.

14ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Οκτώβριος 1998, Κως.

Απόκτηση ορμονοαντοχής σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο προστάτου, υπό πλήρη ανδρογονικό αποκλεισμό.Παρατηρήσεις επί 120 περιπτώσεων.

14ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Οκτώβριος 1998, Κως.

Μελέτη της σχέσεως χοληστερόλης-PSA στον ορό αίματος σε ασθενείς με δυσλιπιδαιμία κατά τη διάρκεια υπολιπιδαιμικής αγωγής.

16ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Σεπτέμβριος 2002, Καλαμάτα.

Προστατευτικές δράσεις των αντιοξειδωτικών στην ορχική λειτουργία αρουραίων οι οποίοι υπέστησαν ιατρογενώς κιρσοκήλη.

16ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Σεπτέμβριος 2002, Καλαμάτα.

Οι επιδράσεις του καπνίσματος στη λειτουργία των όρχεων και την ικανότητα γονιμοποίησης των σπερματοζωαρίων.

16ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Σεπτέμβριος 2002, Καλαμάτα.

Μεταστατικός καρκίνος μαστού στην ουροδόχο κύστη.

16ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Σεπτέμβριος 2002, Καλαμάτα.

Η επίδραση της σιλδεναφίλης (viagra) στην πρόωρη εκσπερμάτιση.

2ο Πανηπειρωτικό ιατρικό συνέδριο, Οκτώβριος 2002.

Η ακράτεια των ούρων στο γυναικείο πληθυσμό σαν τυχαίο εύρημα.

2ο Πανηπειρωτικό ιατρικό συνέδριο, Οκτώβριος 2002

Χειρισμοί που διευκολύνουν σε επέμβαση ριζικής προστατεκτομής.

2ο Πανηπειρωτικό ιατρικό συνέδριο, Οκτώβριος 2002

Αpplications of urodynamics in the differential diagnosis of obstructive uropathy in depressing patients.

6th Balkan Congress, November 2002, Ioannina – Greece.

Σεξουαλικές διαταραχές και επίπεδα προλακτίνης στον ορό ασθενών οι οποίοι έπασχαν από ψυχωσική συνδρομή και βρίσκονταν υπό θεραπεία με νευροληπτικά.

50 Πανελλήνιο ανδρολογικό συνέδριο, Οκτώβριος 2002, Αθήνα.