Το υπερηχογράφημα όρχεων είναι η πιο βασική εξέταση για τα όργανα που περιέχονται στο όσχεο του άνδρα, βασικά τους όρχεις και τις επιδιδυμίδες, αλλά και  τον σπερματικό τόνο, καθώς και τα αγγεία του όρχι. Η ανατομική θέση των όρχεων που τους καθιστά άμεσα προσβάσιμους στην κεφαλή των υπερήχων, κάνει το υπερηχογράφημα όρχεων ιδανική εξέταση για τη διερεύνηση των προβλημάτων των όρχεων. Το υπερηχογράφημα όρχεων είναι τόσο χρήσιμη εξέταση που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια της κλινικής εξέτασης. Το μεγάλο πλεονέκτημα στο υπερηχογράφημα όρχεων είναι ότι η εξέταση δεν εμπεριέχει καθόλου ακτινοβολία.

 

Πως γίνεται το Υπερηχογράφημα όρχεων?

Το Υπερηχογράφημα όρχεων δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία από την πλευρά του ασθενούς, και μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Ο ασθενής ξαπλώνει στο εξεταστικό κρεβάτι έχοντας αφαιρέσει το εσώρουχο ώστε οι όρχεις να είναι προσβάσιμοι στην κεφαλή του Υπερήχου. Συνήθως, ο γιατρός θα ζητήσει από τον ασθενή να κρατάει  το πέος του ώστε να διευκολύνεται η εξέταση. Ο γιατρός, αφού τοποθετήσει gel στην κεφαλή του υπερήχου, φέρνει την κεφαλή σε επαφή με τους όρχεις και λαμβάνει εικόνες τις οποίες αποθηκεύει στην κονσόλα του υπερήχου. Η όλη διαδικασία συνήθως διαρκεί 5-10 λεπτά.

 

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται το Υπερηχογράφημα όρχεων ?

Με το υπερηχογράφημα όρχεων μετράται το μέγεθος των όρχεων και των επιδιδυμίδων, ελέγχεται η σωστή ανατομική τους θέση,  η ηχομορφολογία τους, η φυσιολογική αγγείωση, η πιθανή ύπαρξη ανώμαλων μορφωμάτων ή όγκων. Εξετάζεται η πιθανή παρουσία υγρού γύρω από τους όρχεις που ονομάζεται Υδροκήλη, καθώς και η παρουσία καλοήθων Κύστεων επιδιδυμίδας. Με την τεχνολογία Doppler ανευρίσκουμε διατεταμένες φλέβες των όρχεων οι οποίες ονομάζονται Κιρσοκήλη. Σε περιπτώσεις φλεγμονών και λοιμώξεων των όρχεων το υπερηχογράφημα ανευρίσκει αυξημένη αιμάτωση ή και παρουσία υγρού στις φλεγμαίνουσες περιοχές, ενώ αντίθετα, σε περίπτωση Συστροφής όρχεος έχουμε μειωμένη αιμάτωση ή και πλήρη απουσία αιμάτωσης των όρχεων. Σε περιπτώσεις τραυμάτων και κακώσεων των όρχεων ( π.χ. αθλητικές κακώσεις ) μπορούμε με το υπερηχογράφημα όρχεων να διαπιστώσουμε το μέγεθος της κάκωσης , και κυρίως να διαπιστώσουμε αν η κάκωση μπορεί να αντιμετωπισθεί συντηρητικά ή χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση. Τέλος το Υπερηχογράφημα των όρχεων είναι μια άριστη εξέταση για την ανεύρεση Καρκίνου των όρχεων.

 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο ειδικός Ουρολόγος πρέπει να έχει υποστεί ειδική εκπαίδευση καθώς και να έχει επιτυχώς υποστεί τη δοκιμασία εξετάσεων για χρήση Υπερήχων του Ουροποιητικού συστήματος. Ο ιατρός Καφετσούλης Απόστολος διαθέτει ειδική άδεια από το Υπουργείο Υγείας (ΑΔΑ:4568Θ-ΧΙΥ) και είναι πιστοποιημένος για τη διενέργεια Υπερηχογραφημάτων του Ουροποιητικού και Γεννητικού συστήματος.