Το υπερηχογράφημα ουροδόχου κύστης είναι μία απλή και αξιόπιστη εξέταση για την εξέταση της ουροδόχου κύστης. Η ουροδόχος κύστη είναι ένα κοίλο, μυώδες όργανο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της κοιλιάς και χρησιμεύει για την αποθήκευση των ούρων. Σε ένα φυσιολογικό άτομο η λειτουργική χωρητικότητα της ουροδόχου κύστης ανέρχεται σε 400-500 κ.εκ. Το υπερηχογράφημα ουροδόχου κύστης αποτελεί την πιο βασική εξέταση σε προβλήματα ούρησης, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα ότι αποτελεί μη επεμβατική μέθοδο εξέτασης, γίνεται εύκολα και ανώδυνα, και μπορούμε να το επαναλάβουμε όσο συχνά θέλουμε.

 

Πως γίνεται το υπερηχογράφημα κύστης?

Για να γίνει το υπερηχογράφημα κύστης πρέπει η ουροδόχος κύστη να περιέχει ικανή ποσότητα ούρων, τουλάχιστον 200 κ.εκ. Για αυτό το λόγο ζητούμε από τον εξεταζόμενο να μην ουρήσει τουλάχιστον 2-3 ώρες πριν την εξέταση και να καταναλώσει μέτρια ποσότητα υγρών. Ο εξεταζόμενος ξαπλώνει στο εξεταστικό κρεβάτι και αποκαλύπτει το κατώτερο μέρος της κοιλιάς. Ο ιατρός αφού τοποθετήσει μικρή ποσότητα gel στην κεφαλή του υπερήχου, την τοποθετεί στο κάτω μέρος της κοιλιάs λαμβάνοντας έτσι απεικονίσεις της ουροδόχου κύστης. Αφού τελειώσει η πρώτη φάση της εξέτασης, ο γιατρός ζητά από τον ασθενή να ουρήσει. Στη συνέχεια, ο ασθενής επιστρέφει στο εξεταστικό κρεβάτι για τη δεύτερη φάση του υπερηχογραφήματος που περιλαμβάνει τη μέτρηση του υπολείμματος ούρων, ελέγχεται δηλαδή αν ο ασθενής αδειάζει καλά την κύστη του.

Πότε χρειάζεται το υπερηχογράφημα κύστης?

Σε κάθε περίπτωση συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα το υπερηχογράφημα κύστης είναι απαραίτητο διαγνωστικό εργαλείο. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι συχνουρία την ημέρα ή νύχτα, πολύ έντονη, ξαφνική επιθυμία για ούρηση που είναι αδύνατο να αναβληθεί ( επιτακτική ούρηση), ακράτεια ούρων, μειωμένη δύναμη ροής των ούρων, αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης, πόνος ή κάψιμο κατά την ούρηση και άλλα συμπτώματα.

Το υπερηχογράφημα κύστης είναι πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο σε περιπτώσεις αιματουρίας. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να αποκαλύψει θηλώματα κύστης, ή και λιθίαση κύστης.

Επίσης σε περιπτώσεις Ουρολοιμώξεων το υπερηχογράφημα κύστης βοηθά τον Ουρολόγο να αποκαλύψει την αιτία αυτών και να προτείνει την κατάλληλη θεραπεία.

 

 

Τι άλλες πληροφορίες μπορεί να δώσει το υπερηχογράφημα κύστης?

Το υπερηχογράφημα κύστης, σε περιπτώσεις ανδρών με υπερπλασία προστάτη, μπορεί να αποκαλύψει την παρουσία μέσου λοβού του προστάτη, καθώς και την προβολή αυτού εντός της ουροδόχου κύστης. Η αναγνώριση του μέσου λοβού έχει μεγάλη σημασία, καθώς ο λοβός αυτός πολλές φορές δρα ως βαλβίδα φράζοντας εντελώς το άνοιγμα της κύστεως.

Το υπερηχογράφημα κύστης αποκαλύπει την ύπαρξη δοκίδωσης του τοιχώματος της κύστης που είναι ένδειξη ανατομικής ή λειτουργικής απόφραξης της κύστης, καθώς και την παρουσία εκκολπωμάτων.

Επίσης, το υπερηχογράφημα κύστης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την τεχνολογία Power Doppler. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να ταυτοποιήσουμε την ύπαρξη φυσιολογικού ουρητηρικού jet το οποίο πιστοποιεί τη βατότητα του ουρητήρα και την ελεύθερη κάθοδο των ούρων προς την κύστη.

 

 

 

 

 Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο ειδικός Ουρολόγος πρέπει να έχει υποστεί ειδική εκπαίδευση καθώς και να έχει επιτυχώς υποστεί τη δοκιμασία εξετάσεων για χρήση Υπερήχων του Ουροποιητικού συστήματος. Ο ιατρός Καφετσούλης Απόστολος διαθέτει ειδική άδεια από το Υπουργείο Υγείας (ΑΔΑ:4568Θ-ΧΙΥ) και είναι πιστοποιημένος για τη διενέργεια Υπερηχογραφημάτων του Ουροποιητικού και Γεννητικού συστήματος.